ČISTILNI BENCIN za usnje

13,42

Colourlock čistilni bencin za usnje se uporablja za razmaščevanje gladkega usnja in odstranjevanjem ostankov različnih premazov pred popravili in nanosom tekočega usnja ali barve, za odstranjevanje maščob na predelih glave in naslona za roke, za razmaščevanje površin pred barvanjem, za čiščenje oziroma razmaščevanje semiša, za odstranjevanje maščob iz ovratnikov na usnjenih jaknah…

Navodila za uporabo:
Vedno preizkusite ustreznost izdelka na skritem mestu! Nanesite manjšo količino sredstva na belo mikro krpo ter površino nežno in previdno obrišite. Pri odprtem usnju (semiš, anilin) površino s krpo le preletite in ne drgnete. Po končanem čiščenju pustite, da se usnje posuši ter ga nato namažite z negovalno kremo. Opozorilo:  Vseh maščobnih madežev na usnju ni mogoče odstraniti, zato  je bolje, da predčasno prenehate s čiščenjem in prosite za strokovno pomoč kot, da poškodujete vrhnji sloj usnja.

Vsebina: 225ml

Varnostni napotki:
Nevarno: H225 – Vnetljiv aerosol. H304 – Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H336 – Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 – Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 – Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. P240 – Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine. P243 – Preprečiti statično naelektrenje. P273 – Preprečiti sproščanje v okolje. P501 – Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi. EUH 066 – Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Šifra: 1138 Kategorija:
ČISTILNI BENCIN za usnje